Om foreningen STORM

Foreningen STORM blev dannet 5. juni 2019, hvor der blev valgt en bestyrelse bestående af Sara Bruntse (formand), Gitte Stovgaard- Hansen (næstformand), Michaël Desveaux (kasserer), Peter Stovgaard-Hansen (bestyrelsesmedlem) og Emil Sanderhoff (bestyrelsesmedlem).

Foreningen vil arbejde for at sætte landsbyen Håstrup på Danmarkskortet som et eksempel på det potentiale, der gemmer sig i mange driftige landsbyer rundt omkring i landet. Håstrup er gennem tiden blevet båret frem af stærke lokale fællesskaber og er i dag en lille levende landsby med både skole, børnehave, vuggestue, købmand og op mod 20 aktive foreninger. Foreningen STORM ønsker at slå et slag for landsbylivet og “udkantsdanmark” ved at hylde den særlige lokale kulturarv, liv og natur som kendetegner - og nok altid har kendetegnet - landsbyen Håstrup, men som samtidig trækker spor til resten af Sydfyn.

Foreningen har hjemsted i de kulturhistoriske og naturskønne omgivelser på Stormgården, en fredet firlænget, stråtækt ejendom, der dateres helt tilbage til 1500-tallet. Ejendommen er centralt placeret i Håstrup, midt i de smukke sydfynske alper. Stormgården er byens tidligere hovedgård, ligger placeret overfor kirken og er omkranset af et engområde, hvor en lille kilde fører hen til byens nyanlagte sansehave, Lutherlunden. Stormgården ligger i tæt forbindelse med Øhavsstien og Fyns tredjehøjeste punkt, Trebjerg. Navnet Stormgården er angiveligt en følge af, at gården i adskillige århundreder har været i Stormslægtens eje. Blandt andre er den berømte folkemusiker Rasmus Storm født på Stormgården i 1733. Rasmus Storms håndskrevne violinnodebog fra perioden omkring år 1760 har en musikalsk kvalitet, som stadig imponerer, og takket være nodebogen har disse melodier levet videre op gennem 1800- og 1900-tallets spillemandsmusik og helt frem til i dag.

Ligesom med de øvrige tiltag, end STORM Folkefestival, i foreningen STORM danner Stormgården ramme for festivalen. Ambitionen er, at gården og området omkring på sigt bliver et naturligt samlingssted for lokale, turister og andre, der er interesserede i områdets kultur og natur. Det er planen og ambitionen at søge fonder i sensommeren mhp. at finde støttemidler til etablering af lokaler og faciliteter i gårdens midterlænge, og afsættet for foreningens arbejde vil således i fremtiden være midterlængen på Stormgården og området umiddelbart omkring længen. Foreningen STORM er til for og skabt af lokale, og vi får brug for al den hjælp og engagement, som kan mønstres lokalt, så hiv endelig fat i bestyrelsen, hvis du ønsker at tage del i foreningens arbejde og tiltag på den ene eller anden måde.